Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

DON'T look up!
σήμερα που είχε καλή μέρα , πήγα με τους φίλους μου στο look up (Αγιο Λουκά) στη Λαμία!
εκεί ένας από τους φίλους , μου είπε το don't look up!!!
δυστυχώς εγώ κοίταξα και είδα την παρακάτω εικόνα!!!

τι;;;;;;;;
δε το βλέπετε ;;;;;;
ε τότε δείτε πιο καλά τις φώτο που ακολουθούν!!!

αυτά που βλέπετε είναι ιστός αράχνης και βρωμιές στους αεραγωγούς , τα οποία βρίσκονται κυριολεκτικά επάνω από τα ποτήρια των πελατών!!
καλό θα ήταν να το προσέξουν λιγάκι!!!!

Διαβάστε περισσότερα...

Ξαναπάθαμε αλλά δεν μάθαμε

Γειά και χαρά. Η ιστορία λένε επαναλαμβάνεται για τα έθνη..Και μια απόδειξη για αυτό είναι το παρακάτω απόσπασμα που θα διαβάσετε. Μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα και οι ημερομηνίες. Η σοβαρότητα της κατάστασης και η βαρύτητα του προβλήματος, παραμένουν ίδιες..

"Εις το εξωτερικόν η θύελλα εναντίον της Ελλάδος και του Τρικούπη εμαίνετο κυριολεκτικώς [...]. Τα ελληνικά δάνεια εν Λονδίνω κατρακυλούσαν διαρκώς και είχαν φθάσει εις τον πάτον. Αι ζημίαι των ξένων ομολογιούχων ήσαν τεράστιαι.
Αι κυβερνήσεις Γαλλίας και Αγγλίας είχαν οργισθεί καθ ημών. Η Γερμανική κυβέρνησις άφριζεν από θυμόν,ο Γερμανικός Τύπος μας επερνούσε δεκατέσσερες γενεές,ένα σατυρικόν φύλλον του Βερολίνου εδημοσίευσε μιαν γελοιογραφίαν του βασιλέως Γεωργίου, εφίππου, με στολήν αρματωλού, φέσι, πάλαν και φουστανέλαν, είχε δε ως legende από κάτω: "Der Kleine Klepte", ελληνογερμανικό καλαμπούρι, ο μικρός κλέφτης αλλά και ο μικρός λωποδύτης ταυτοχρόνως. Τα περισσότερα των ελληνικών δανείων ευρίσκοντο εις χείρας γερμανικάς. Ο Κάιζερ ηπείλει να μας πνίξει".

Στέφανος Στεφάνου, "Αι οικονομικαί και πολιτικαί περιπέτειαι της Ελλάδος από το 1893 εως το 1897", Ελεύθερον Βήμα, 14.3.1929.
Διαβάστε περισσότερα...