Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Siemens, περήφανος χορηγός Τ. Μαντέλη

Στηρίζουμε Τ. Μαντέλη, τον άνθρωπο που μας έκανε περήφανους. Τον άνθρωπο Τάσο, αυτόν που πληρώνει το σχολείο του παιδιού του με δυσκολία. Τον άξιο πρώην υπουργό Μαντέλη. Εκλέγεται βουλευτής από το 1981. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ και του ΕΛΤΑ κατά την περίοδο 1985- 1989 (Αν σας λείπουν χρήματα εκείνοι την περίοδο να ρωτήσουμε τον Τάσο).Επί Σημίτη (μαύρη η ώρα) εκλέγεται βουλευτής Επικρατείας και αναλαμβάνει αρχικά Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στη συνέχεια Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, ως και των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών και Αποτίμησης Τεχνολογίας της Βουλής.
Στηρίζουμε Μαντέλη!
Διαβάστε περισσότερα...