Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο MATLAB

Το Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ) σε συνεργασία με την Εταιρεία MENTOR Hellas διοργανώνει Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:"Επίλυση προβλημάτων στατιστικής και μαθηματικής ανάλυσης - μοντελοποίηση με το MATLAB"σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30/4/10 και ώρες 9:30-13:30 στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου ΛΕΙτουργίας και Διαχείρισης ΔΙκτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.)Κτήριο Πληροφορικής - Πανεπιστημιούπολη. Περισσότερες πληροφορίες:Γιάννης Γεωργιάδης ( τηλ. 210-727 5620 - https://webmail.noc.uoa.gr/src/compose.php?send_to=giannis@cc.uoa.gr ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου