Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Προκήρυξη Διατμηματικού ΠΜΣ (Μουσικών Σπουδών - ΕΜΜΕ)

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 διαγωνισμό εισαγωγής/φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία.
Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής», σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2083/92, την Υπουργική Απόφαση 39758/B7/31.05.2007 (ΦΕΚ Β΄ 928/11.06.2007) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Πληροφορίες στις ιστοσελίδες:
http://www.music.uoa.gr και http://www.media.uoa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου