Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Δωρεάν διανομή των φύλλων της εφημερίδας της κυβερνήσεως

Για όσους δεν το γνωρίζατε από 13/7/2010 είναι διαθέσιμα όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως χωρίς χρέωση ή περιορισμούς. Μέσω της ιστοσελίδας http://www.et.gr/ μπορείτε να εντοπίσετε όλους τους νόμους από το 1900 (τεύχος Α) ή τις προκηρύξεις και διορισμούς (τεύχος Γ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου