Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Ανακοίνωση από το Γραφείο του Πρύτανη

Το τελευταίο διάστημα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δέχεται μια πολλαπλή επίθεση με στόχο την απαξίωσή του στα μάτια των πολιτών διαστρεβλώνοντας το ρόλο και τη συμβολή του στην εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό και εν γένει την πρόοδο της κοινωνίας μας. Η κατάληψη της Νομικής από μετανάστες έδωσε για άλλη μια φορά την ευκαιρία να τεθούν άμεσα ή έμμεσα υπό αμφισβήτηση η ίδια η έννοια και ο σκοπός του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
Το Πανεπιστήμιο δεν είναι έξω από την κοινωνία και τα κοινωνικά προβλήματα και έχει αποδείξει διαχρονικά και τώρα την κοινωνική του ευαισθησία. Όμως η συσχέτιση ενός σημαντικού κοινωνικού προβλήματος όπως το μεταναστευτικό με το Πανεπιστήμιο, σε μια κρίσιμη στιγμή για το χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βλάπτει το ίδιο το Πανεπιστήμιο και το αποδυναμώνει στα μάτια της κοινωνίας.
Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο σε αντικρουόμενα συμφέροντα. Η υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου προέχει έναντι κάθε σκοπιμότητας.
Οι Πρυτανικές αρχές καλούν τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας σε εγρήγορση και επιφυλακή για την υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου